Novair / Bra att veta / Speciella behov

Speciella behov

Det är viktigt för oss att ta hand om och informera de passagerare som har särskilda behov. Om du inte hittar svar på dina frågor här så kontakta gärna vår kundservice.

Person med funktionsvariation

En person vars rörlighet är nedsatt vid användning av transporter på grund av någon form av fysisk eller psykisk funktionsvariation eller på grund av annan funktionsvariation eller ålder och vars situation kräver lämplig uppmärksamhet och anpassning till särskilda behov. Här kan du läsa mer om funktionsvariation.

Obs- Har du blivit skadad under semestern eller så har vi bett om en Medif in för hemresan skall du kontakta dit försäkringsbolaget för ett MEDIF. Detta måste skickas till Novairs kundtjänst för godkännande. Novair accepterar inte Fit for Flight från lokala läkare, det måste skickas från ett försäkringsbolag.

Frequently asked questions

Allergier

Novair har inte jordnötter i sitt sortiment eller i den mat vi serverar, men vi kan inte garantera vad dina medresenärer för med sig. Vi kan aldrig garantera en nötfri flygning för de som lider av luftburen nötallergi, trots uppmaning till medpassagerarna.

Här finner du information om specialmat.

Defibrillator

Vi har defibrillatorer installerade på alla våra flygplan. Med hjälp av en defibrillator kan man få igång ett hjärta som stannat och/eller övervaka hjärtrytmen.

Hälsotips

Kroppen påverkas på flera sätt när du sitter stilla under en flygresa. Här har vi samlat några tips som hjälper dig att undvika några av de vanligaste problemen.

Drick vatten
Det är mycket torr luft ombord i ett flygplan så drick mycket vatten och undvik för mycket av alkohol, kaffe och te då dessa drycker är vätskedrivande.

Svullna fötter
Motverkas bäst genom att du ser till att vara i rörelse så mycket som möjligt. Sträck vristerna och gör cirkulerande rörelser med fötterna då och då, pressa hälarna i golvet och stretcha foten med tårna pekande uppåt. Växla mellan att pressa tår och trampdynor i golvet och lyft hälarna. Missa inte tillfället att röra på dig när du står upp, bara att stretcha och knäböja lite lätt i toalettkön kan göra underverk. Om du har en väska på golvet under stolen framför dig kan du lägga upp fötterna på den som stöd. Lätta gärna på åtsittande kläder; lossa skärpet något hål, knäpp upp översta knappen på skjorta och byxor osv. Knyt gärna upp skosnörena, men det kan vara klokt att behålla skorna på eftersom risken finns att det blir svårt att få på dem igen vid landning. Sitt inte med korsade ben eftersom det hindrar blodcirculationen.

Lock för öronen
Ett välkänt fenomen som beror på lufttrycket. Du kan tryckutjämna dig själv genom att samla luft i lungorna, hålla för näsan och sen trycka ut luften kraftigt så att kinderna fylls som ballonger. Munnen skall hållas stängd. Det är inte farligt om det klickar till lite i öronen, det är bara trumhinnorna som rätar upp sig. Smärtan försvinner direkt, men du kan behöva upprepa proceduren flera gånger under resan. Är du förkyld ska du ta din nässpray i god tid före start och därefter så länge resan pågår.

Mediciner

Det finns enklare medicinsk utrustning ombord såsom medel mot åksjuka, magsjuka, huvudvärk och plåster. Är du beroende av någon medicin måste den finnas lätt tillgänglig i ditt handbagage ombord. Vi har ingen möjlighet att förvara mediciner kallt. Ta gärna med en liten kylväska om du vet att dina mediciner behöver förvaras kallt under en längre tid.

Vi har även en doktorsväska med på samtliga flygningar med mer avancerad sjukvårdsutrustning, denna får dock endast användas av legitimerad sjukvårdspersonal.

Vänligen notera att man kan behöva läkarintyg på sin medicin vid resa till vissa länder, kontakta din läkare för vidare information.

Syrgas & Lungsjukdomar

Det finns medicinsk syrgas tillgänglig ombord för akuta sjukdomsfall. Om du har behov av syrgas under flygningen måste du själv medtaga den syrgas du behöver.

Vissa begränsningar finns angående antal flaskor som får tas med (4 stycken/person), samt hur dessa ska förvaras/förpackas.

Vi godkänner följande syrgas cylindrar:

  • AGA OTM-1
  • NEDRON VAGABOND
  • AIOLOS SOLISTA
  • ImPULSE
  • Freestyle portable oxygen concentrator

Anmälan om medtagande av syrgasflaskor måste göras senast 7 dagar innan avresa, då det finns begränsningar för hur många flaskor som får finnas ombord. Ett läkarintyg, som verifierar att du är i kondition att flyga samt att den syrgas du har med dig är tillräcklig, måste medtas på resan samt skickas in till vår Kundservice. Novair kundservice ställer ut ett godkännande, som ska uppvisas vid incheckning samt för kabin personalen.

Alla lungsjukdomar kan utgöra en mycket allvarlig diagnos i samband med flygning och får därför aldrig bagatelliseras .

Trots att flygplan har tryckkabiner sjunker lufttrycket i lungorna väsentligt under flygning, vilket gör att framför allt gäster med KOL kan behöva extra syretillförsel under flygningen . Detta kan inträffa även för gäster som aldrig har behövt syre förut.

Innan resan
Om du har en lungsjukdom måste du – oavsett sjukdomens stadium – ha godkännande från Novair för att få flyga med oss . Kontakta Novair Customer Service så kan vi hjälpa dig att avgöra vilken information vi behöver i det aktuella fallet för att kunna godkänna resan .

I de flesta fall måste du skicka in ett MEDIF-intyg (Medical Information Formular) som är ifyllt, underskrivet och  av en läkare eller lungspecialist .

Normalt sett får du ett godkännande från oss – eller ett besked om eventuella förbehåll – omedelbart efter att vi har tagit emot ett ifyllt MEDIF-intyg . Om din egen läkare bedömer att du kan behöva syrgas ombord tar du själv med detta för både utresan och hemresan.

Hitta intyg her