Novair / Novair Education / Om Novair Education

Om Novair Education

Novair Education är Novairs utbildningsavdelning. Vi erbjuder avancerade kurser i CRM (Crew Resource Management), första hjälpen, krishantering, realistisk överlevnads utbildning och mycket mer. Vi kan också sätta ihop kurser och program enligt dina önskemål. Vår utbildning har tidigare bara varit tillgängligt för flygbolag och resebranschen, men är nu tillgänglig för alla, företag, föreningar och privatpersoner.

Vi besitter den höga kompetens som efterfrågas av näringslivet och tar emot förfrågningar från olika grupper, allt från banker, restauranger och en och annan förskola. Genom att dela vår expertis externt utvecklar vi oss själva och våra program och det ger oss en bred grund att stå på.

Ambitionen för Novair Educations utbildningar är att överraska och komma med något nytt. Vi låter omvärlden inspirera oss och vi bjuder ofta in externa partner som inte har en direkt koppling till flygbranschen för att dela erfarenheter och kunskap.

Självförsvar med Polisen, kapning med Insatsstyrkan och överlevnad till sjöss med Räddningstjänsten är några exempel där utbildningen är så nära verkligheten som möjligt. Handikapporganisationen har också gett oss förståelse för de som reser med rörelsehinder eller andra handikapp.

Skräddarsydda Kurser. Behöver du en mix eller en specifik del av en kurs?
Om du inte kan hitta exakt den kurs som du söker i broschyren eller hemsidan, tveka inte att kontakta oss för ytterligare frågor. Våra instruktörer är flexibla och har erfarenhet av att bygga kurser så att ditt företag får mest värde av utbildningen.

Frågor och Bokningar

Vänligen kontakta vår kurskoordinator för mer information, kursbokning och prisuppgifter