Novair / Novair Education / Våra kurser / Team Resource Management

Team Resource Management


Crew Resource Management
Team Resource Management
Första hjälpen

Att arbeta i en grupp och förstå att vikten av dina egna handlingar påverkar hur gruppen fungerar är inte alltid så enkel.

Utbildningen vänder sig till alla typer av företag och organisationer. Dess syfte är att förstå den mänskliga faktorn och varför vi ibland gör misstag, men också hur bra vi är och vad vi gör när vi lyckas.
Vi fokuserar på god kommunikation och att arbeta tillsammans som ett team samt att hantera konflikter och det faktum att vi alla är olika.
Utbildningen utförs av en CRM instruktör med flera års erfarenhet från olika servicerelaterade verksamheter.

Course information

  • (When inital )Initial CRM Trainer Course 20 – 24 march 2023
  • (When recurrent) Recurrent CRM Trainer Course 22 – 24 march 2023
  • (For whom) Till alla anställda inom flygbranschen
  • (Location) Plats: Valfri plats/våra lokaler
  • (What do you get / why should I bother) Teori och praktik