Novair / Bra att veta

Bra att veta

Incheckning

Läs mer om incheckningstider, automatisk incheckning samt flygplatsterminaler.

Se mer om incheckning

Bagage

Här hittar du information om tillåten frivikt, vad som bör packas i incheckat bagage, hur du gör om du vill ta med dig sportutrustning m m..

Se mer om bagage

Barn & graviditet

Är du gravid eller reser med små barn kan du hitta svar på dina frågor här.

Läs mer om barn och graviditet

Speciella behov

Har du funktionsvariation har du rätt till assistans på flygplatsen. Läs om vad du kan få hjälp med här. Här finns även information om vilka hjälpmedel som finns ombord vid eventuell sjukdom.

Läs mer om speciella behov

Elektronisk utrustning

Läs mer om vilka regler som gäller vid användande av elektronisk utrustning ombord.

Läs mer om elektronisk utrustning